Dagen före Valborg hade Lennart Nord dekorerat matsalens väggar med ritningar och fotografier. Kaffe med tilltugg var framdukat, Slottet väntade besök.

Och där kom de: en halv busslast glada människor från Belgien. Cirka 20 glada kollektivister, nu på sluttampen av en besöksresa genom Tyskland, Danmark och södra Sverige. I Lund hade de delat upp sig i två grupper som skulle besöka både Slottet och Regnbågen. Vi fick köra vårt program två gånger, det var bara roligt.

Så roligt att Luk Jonckheere, en av organisatörerna, frågade: ”Vill ni inte veta vilka vi är?” Luk är en av de europeiska aktivister som bidrar till ett växande utbyte mellan länderna. Han deltog i vår (Kollektivhus NU’s) internationella konferens i Stockholm 2010 och har under de senaste åren organiserat tre bussturer till Tyskland och Danmark, ”always a big success”.

Den flamländska kollektivhusorganisationen Samenhuizen står bakom bussturerna. Till skillnad från Kollektivhus NU har den inte kollektivhus som medlemmar, utan liknar mer vår organisation Framtiden som både verkar för fler kollektivhus och ger råd och dåd till startargrupper och existerande hus.

På vår fråga hur många kollektivhus det finns i Belgien blev svaret därför lite svävande: ”omkring 90, av många olika slag”.

Kollektivhus i Lund – KiL – skapade Slottet

Lennart Nord fick nu tillfälle att demonstrera hur gruppen Kollektivhus i Lund under sent 70-tal kämpade för att få ett kollektivhus och till sist landade i ett hus kommunen ville sälja, ett ’barnrikehus’ från 1924 kallat Slottet. Gruppen åstadkom ett mycket väl fungerande hus där alla ytor tillvaratagits på ett genomtänkt sätt, och hade skapat en kultur att flytta in med, som sedan utvecklats och fördjupats med gemensamt ätande till vardags som hjärta.

Vi beskrev de två föreningar vi måste ha, vår ’Bostadsrättsförening’ för fastigheten och vår ’Slottetförening’ för livet, och hur de samverkar. Det kändes extra roligt att berätta hur Slottet, där många ursprungsinvånare ännu bor kvar, sluppit undan hotet att bli ett slags äldreboende; de nya som nu under något decennium köpt bostad hos oss har varit unga med barn, dito ”med barn i magen”, och hushåll i åldrar mellan de unga och vi äldre. Allt till stor glädje för oss numera rätt vithåriga.

Varje grupp leddes på en snabb tur genom Slottets olika utrymmen, ett bra sätt att också förmedla hur vi sköter huset med matlagning, städning, underhåll mm. Vilket allt fungerat väldigt bra, hela tiden i 35 år!