Kollektivhuset Slottet är medlem i Kollektivhus NU, en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Kollektivhus NU syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Kollektivhus NU