Välkommen till Slottet, Lunds första kollektivhus

Kollektivhuset Slottet invigdes 1984. Det ligger i stadsdelen Nöden i Lunds södra innerstad. Huset byggdes på 1920-talet som ett ’barnrikehus’ till stadsdelens fattiga flerbarnsfamiljer. Med sina fyra våningar, sitt röda tegel och sina vita hörn var det en anslående syn i fattigkvarteren, därav smeknamnet.

Idag bor här drygt 30 personer, unga som gamla. Med sina sexton lägenheter och generösa gemensamma utrymmen är det ett litet kollektivhus, välfungerande och välkomnande.

Kollektivet är en bostadsrättsförening, vars inre liv förvaltas av ’Slottetföreningen’.

Att bo i Kollektivhuset Slottet