Författare: Bertil (Sida 2 av 2)

Se det var en riktigt stor fest!

En av Slottets ’urinvånare’, Karin A., fyllde jämnt. Den 14 oktober hölls vad som troligen var den största fest Slottet hittills upplevt. 60-70 gäster uppskattade vi. Mycket noggranna förberedelser hade lett till att ett rejält partytält hade rests på gräsmattan framför vår altan. Köket hade fyllts med inlånade tallrikar, bestick och allt annat som en stor fest kräver. De största grytorna var fyllda med väldoftande mat av olika slag.

Runt värdfolket – Karin, Pehr och Tanja – var det många Slottetbor som deltog med alla de sysslor som behövde utföras. I källaren stod Karins syster och fyllde ballonger med en särskild pump. Matbordens lampor hängdes högt upp, bord flyttades in i gästrummet eller ut till tältet. Stolar, stolar….

När gästerna hade avnjutit en otroligt fin måltid dök Vivis Kökskapell upp och drog igång musiken. Golvet fylldes, alla dansade, timme efter timme

Slottet gladdes, det solida ekgolvet njöt under alla fötter, barnen sprang runt och hade minst lika roligt som de vuxna. De sista gästerna ville aldrig gå, festen varade långt in på natten.

Det är så det ska vara när en bor kollektivt.

Två glada ’Leonardos’ efter lyckat årsmöte i Brf Slottet

Att Slottet mår bra framgick tydligt i Brf-styrelsens redovisningar till årsmötet. Ekonomin är sund, underhåll och reparationer har ökat husets värde, och, om inte drastiska räntehöjningar plötsligen införs av bankerna, kommer även de kommande årens kostnader att kunna täckas väl med de inkomster som nu gäller.

Slottetstyrelsen visade sin uppskattning av att våra två långtidsmedlemmar i styrelsen, Lennart Nord (ordf.) och Lennart Nilsson (kassör)vill kvarstå, med två från Venedig specialimporterade Leonardo-tröjor. De passade!

Astrid (sekreterare) och avgående Martin (revisorssuppleant) belönades med andra presenter.

Två glada ’Leonardos’

Intressant forskarbesök på Slottet

Darinka Czischke är en av ett växande antal forskare i Europa som har kommit att intressera sig för kollektivhus. Hon besökte Slottet och Regnbågen en vacker dag i slutet av april, på studieresa genom Sverige och Danmark.

Darinka berättade att hennes forskning först handlade om den växande fattigdomen i Europa och hur så kallad social housing möter de fattigas behov. Efterhand mötte hon de olika lösningar på gemenskap och samarbete – cohousing – som förekommer runtom i Europa. För ett par år sedan öppnade det viktiga europeiska nätverket European Network of Housing Research (ENHR) för en speciell session om cohousing i programmen för sina årliga möten. Den drar nu allt fler forskare, och dit kommer också aktivister från olika länder.

Vår internationella konferens i Stockholm 2010 betraktar Darinka som starten på mycket av vad som idag pågår: analys av olika modeller för kollektivt boende, sökandet efter en terminologi som fungerar med de modeller som praktiseras i olika länder, med mera. Det var därför riktigt roligt att som en i styrgruppen för konferensen kunna överräcka ett exemplar av konferensrapporten med alla dess intressanta bidrag.

Darinka berättade att nästa års ENHR-konferens planeras äga rum i Uppsala. Ett fantastiskt tillfälle för oss att dela med oss av våra erfarenheter, som boende, som startargrupper eller som forskare.

Efter Lund besökte Darinka Sofielunds kollektivhus i Malmö, och reste sedan vidare till Danmark.

Darinka berättade att hennes forskning först handlade om den växande fattigdomen i Europa och hur så kallad social housing möter de fattigas behov.

Idéseminarium på Slottet

Söndagen den 12 mars var det fullt hus på Slottet

Dagen innan höll Kollektivhus NU sitt årsmöte i Sofielunds kollektivhus i Malmö. Det skulle följas upp med ett idéseminarium för alla intresserade. På bara ett par dagars varsel ställde Slottet upp som värd för seminariet.

Med en första fika med härliga kakor grundlades den goda stämning som de över 30 deltagarna bar med sig genom hela seminariet. Sedan deltagarna bidragit med förslag till teman bildades ett antal grupper som spreds från gästrummet över vardagsrum och matsal till en enskild lägenhet i samma plan. Flera deltagare kunde därmed gå från den ena gruppen till den free musically crown without human verification andra, medan andra stannade i den grupp de valt.

Halvvägs gavs deltagarna en besöksrond i alla gemensamma utrymmen, och i några lägenheter. Lunchen – en utmärkt soppa med tilltugg – intogs under muntert samspråk, med lilla Johannes som extra glädjeämne. När dagen led mot sitt slut samlade ordföranden Ulrika Egerö in resultat från alla kreativa diskussioner.

Slottet har visat vilka resurser vi har, i utrymmen och i förmåga att organisera större möten. Vi har all anledning att vara nöjda.

Nyare inlägg »