Darinka Czischke är en av ett växande antal forskare i Europa som har kommit att intressera sig för kollektivhus. Hon besökte Slottet och Regnbågen en vacker dag i slutet av april, på studieresa genom Sverige och Danmark.

Darinka berättade att hennes forskning först handlade om den växande fattigdomen i Europa och hur så kallad social housing möter de fattigas behov. Efterhand mötte hon de olika lösningar på gemenskap och samarbete – cohousing – som förekommer runtom i Europa. För ett par år sedan öppnade det viktiga europeiska nätverket European Network of Housing Research (ENHR) för en speciell session om cohousing i programmen för sina årliga möten. Den drar nu allt fler forskare, och dit kommer också aktivister från olika länder.

Vår internationella konferens i Stockholm 2010 betraktar Darinka som starten på mycket av vad som idag pågår: analys av olika modeller för kollektivt boende, sökandet efter en terminologi som fungerar med de modeller som praktiseras i olika länder, med mera. Det var därför riktigt roligt att som en i styrgruppen för konferensen kunna överräcka ett exemplar av konferensrapporten med alla dess intressanta bidrag.

Darinka berättade att nästa års ENHR-konferens planeras äga rum i Uppsala. Ett fantastiskt tillfälle för oss att dela med oss av våra erfarenheter, som boende, som startargrupper eller som forskare.

Efter Lund besökte Darinka Sofielunds kollektivhus i Malmö, och reste sedan vidare till Danmark.

Darinka berättade att hennes forskning först handlade om den växande fattigdomen i Europa och hur så kallad social housing möter de fattigas behov.