Att Slottet mår bra framgick tydligt i Brf-styrelsens redovisningar till årsmötet. Ekonomin är sund, underhåll och reparationer har ökat husets värde, och, om inte drastiska räntehöjningar plötsligen införs av bankerna, kommer även de kommande årens kostnader att kunna täckas väl med de inkomster som nu gäller.

Slottetstyrelsen visade sin uppskattning av att våra två långtidsmedlemmar i styrelsen, Lennart Nord (ordf.) och Lennart Nilsson (kassör)vill kvarstå, med två från Venedig specialimporterade Leonardo-tröjor. De passade!

Astrid (sekreterare) och avgående Martin (revisorssuppleant) belönades med andra presenter.

Två glada ’Leonardos’