På vårt senaste husmöte presenterade Karin PL två böcker om kollektivhusboende – på koreanska. Vackra, och fulla med foton och planritningar på olika svenska kollektivhus, bland dem Slottet.

Sydkorea och Japan har liksom många europeiska länder växande problem med en åldrande befolkning. Allt fler gamla och allt färre unga är vad som händer våra länder. De traditionella familjebanden i asiatiska länder håller inte när ett eller två barn blivit det normala. Äldre lämnas utan stöd. Kan kollektivt boende vara en lösning?

Därför har vi i Slottet tagit emot besökande forskare från både Japan och Sydkorea. På vår anslagstavla hänger ett vackert julkort, skickat av Yoshie Sakamoto i Tokyos och kanske Japans enda kollektivhus. I den gemensamma hyllan står de koreanska böckerna. Slottet redovisas i en av dem, med det lockande namnet Cohousing communities: Finding Age-integrated Cohousing Communities in Scandinavia and North America. Bilderna är fina, och inte ett ord av texten förstår vi. Men även den är vacker.