Vår rikstäckande förening KollektivhusNu hade årsmöte 11 mars -23 i kollektivhuset UnderSammaTak i Göteborg.

I ett odramatiskt årsmöte deltog 38 personer som representanter för 23 av Sveriges 49 kollektivhus. Vi, Ulla&Lennart var där som från vårt hus. Dessutom är 18 intresse-föreningar medlemmar. Jag och Anne Jalakas justerade. Deltog gjorde även Dorothee och Axel Köpsell från Tyskland, som besökt Slottet tidigare.

Ny styrelse valdes, dvs några satt kvar på tvåårsförordnande. Ordförande och kassör omvaldes, Ulrika Egerö resp Rolf Ericson. Tre nya valdes in. Kerstin Kärnekull, redaktör för vår tidning en av dem. En motion handlade om att kooperativa hyresrättsföreningar får samma skatterättsliga regler som äkta bostadsrätter. Beslut: att verka för det. En annan, om att samordna möjlighet att hyra gästrum för boende från andra kollektivhus. Beslut: att styrelsen ska skicka ut en förfrågan till kollektivhusen för sammanställning av gästrum och kontaktperson. Under övriga frågor uppdrogs åt styrelsen att efterhöra om intresse finns att kollektivhus tydligt länkas som undergrupper på Kollektivhus Nu:s hemsida.Jag framförde att kollektivhusen kan påverka sin kommun för en bredare bostadspolitik I den översiktsplanering som pågår överallt.Ivette Arroyo, boende på kollektivhuset Regnbågen i Lund, presenterade sin forskning presenterade sin forskning ”Collaborative Housing: A tool for social integration and increased sustainability” (publicerad i Building Issues, volume 16, nr 1, 2022).

Kollektivhuset UnderSammaTak
Det är ett hyreshus med adress Riksdalersgatan i Högsbohöjd, 200 m från spårvagnshållplatsen Axel Dahlströms torg. Det är 20-25 min från Göteborgs central. Huset firar nu tre år, ligger kloss mellan två andra kollektivhus, Boihop Högsbo (2021) och Högsboet (på gång). Efter ankomstfika visades vi runt. Huset har två trapphus med hiss, 4 våningar + takvåning med mindre lägenheter. De har 56 lgh + 3 sociala. Fina lägenheter, små effektiva. De är mer än tre gånger så många som vi. Kök och matsal är därefter. Initiativet till huset togs 2009 för att sedan kämpa vidare, som vi vet. De hade till sist tur att hitta en mindre byggare från Trollhättan, väldigt samarbetsvillig och som nog sänkte kostnaderna. Till skillnad från många andra hus (i Gbg?) har de fått en betydande reduktion av hyran för att de städar och sköter trädgården bl a. En poäng är att om man inte sköter sina ’plikter’ blir man av med den reduktionen.

Till sist, deras värdegrund, detta nya hus med rötter från 2009
”Vår värdegrund eller kultur, som vi vill ska genomsyra vårt boende, går ut på att boendet är öppet för kvinnor och män med olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och oavsett om man lever som singel eller i par och med eller utan barn. Det avgörande är att ha ett gemensamt engagemang i boendet och dela grundvärderingar som bl a innefattar att ha få regler och en generös inställning som baseras på att alla kan och får bidra utifrån lust, kompetens och förmåga. Uppfattningen att det mesta går att lösa med samarbete och dialog ska vara rådande. Allas behov av integritet och avskildhet måste respekteras. Boendet ska präglas av öppenhet även mot grannskapet. Värdegrunden och metoderna för dess förverkligande ska fortlöpande utvecklas och fördjupas.”

Ulla&Lennart

Länkar:

Kollektivhus nu
http://kollektivhus.se/

UnderSammaTak
https://www.undersammatak.org/

”Collaborative Housing: A tool for social integration and increased sustainability”
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/124106026/Building_Issues_1_2022_Vol_16.pdf

Boihop Högsbo
https://boihop.org/hogsbo/